Vetëtestim për konsumin e duhanit

Midis zgjimit dhe cigares sime të parë kalojnë:

1

Në vendet me ndalim duhani të mos pi duhan për mua është:

2

Më së vështiri për të hequr dorë e kam:

3

Në ditë mesatarisht pi:

4

Në mëngjes pi në distanca kohore më të shkurtra se sa gjatë pjesëve të tjera të ditës.

5

Pi duhan edhe atëherë kur jam aq i sëmurë sa më duhet të qëndroj gjithë ditën në shtrat

6

Seks:

Moshë:

7

Vlerësimi

8

Këshillim dhe informim

  • Shko tek: Abhängig von... Tabak (gjermanisht)
  • Këshillim personal përmes linjës nacionale të Stop-duhanit: 0848 183 183 (Nga e hëna deri të premten, prej orës 11.00 deri 19.00, 4-8 Rp/Min.)
  • Veçanërisht për të rinj: www.tschau.ch (gjermanisht), www.feelok.ch (gjermanisht)

Vetëtestimet japin vetëm indikacione!

Nëse dikush është i varur ose jo, nuk mund të gjykohet duke u bazuar ekskluzivisht në këtë test apo në teste tjera të ngjashme. Gjatë bisedës me një mjek/mjeke, ose psikolog/psikologe mund të vendoset një diagnozë dhe mund të shfaqen rrugët e mundshme për një procedim të mëtejshëm. 

Burimi:

Testi Fagerström për hulumtimin e varësisë nga nikotina (FTND) Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict 1991;86: 1119-1127.