Vetëtestim për konsumin e alkoolit

Alkool unë pi:

1

Sipas rregullit në një ditë të pijes unë pi kaq pije standarde (=një krikëll, një gotë verë, një gjatoshe):

2

6 ose më shumë pije unë konsumoj:

3

Nëse një herë ia kam nisur pijes, nuk pushoj dot më:

4

Për shkak të konsumit të alkoolit vitin e fundit nuk kam mundur të plotësoj pritmëritë e të tjerëve:

5

Vitin e fundit, për t’iu futur punës, qysh në mëngjes kisha nevojë për një gotë alkool.

6

Vitin e fundit, për shkak të konsumit të madh të alkoolit, ndjehesha në faj ose akuzoja veten për sjelljen time.

7

Vitin e fundit, pas konsumit të alkoolit, nuk kujtoja dot më se ç’kishte ndodhur një natë më parë (black-out).

8

Në gjendje të dehur unë tashmë kam lënduar dikë, ose jam vetëlënduar.

9

Dikush më ka këshilluar që të pi më pak, ose ka shprehur dyshimin lidhur me qasjen time ndaj pijes.

10

Seks:

Moshë:

11

Vlerësimi

12

Këshillim dhe informim

Sipas rregullit këshillimet janë falas.

Zvogëlimi i konsumit në mënyrë të pavarur

Aplikacioni Ditari i pijes dhe web-faqja  «drink-less-Schweiz» mbështesin individët të cilët vëzhgojnë konsumin e tyre të alkoolit ose duan që vetë ta zvogëlojnë atë. (Shkarkimi i App-it i mundur përmes www.drink-less-schweiz.ch) (gjermanisht)

Vetëtestimet ofrojnë vetëm indikacione!

Nëse dikush është i varur ose jo, nuk mund të vlerësohet ekskluzivisht përmes këtij ose ndonjë testi tjetër të ngjashëm. Gjatë bisedës me një mjek ose mjeke, ose një psikolog apo psikologe, mund të nxirret një diagnozë dhe mund të gjenden rrugë të mundshme për procedimin e mëtejshëm.

Trafiku, puna, shkolla dhe shtatzënia: Pa alkool!

Në trafik, në punë, në shkollë ose kur jeni shtatzënë, alkooli paraqet një rrezik të veçantë për juve dhe për të tjerët. Në situata të tilla edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, rekomandon gjendjen esëll.

Të dhënat burimore për vetëtestimin:

Ky test bazohet nga testi i zhvilluar prej OBSH AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test).